Wat is de AVG?
AVG is de afkorting van Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). BioModa voldoet uiteraard aan deze privacywetgeving.

Wat is het verschil tussen de AVG en GDPR?
GDPR staat voor General Data Protection Regulation en is de Engelstalige benaming van Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de AVG / GDPR?
In de AVG/GDPR krijgen burgers meer rechten als het gaat om privacy. Tegelijkertijd krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden: zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de privacywet houden.

Hoe voldoet BioModa aan de AVG?
BioModa voldoet aan wetgeving van de AVG. Dit is onder andere geregeld door gebruikmaking van het stappenplan van het AVG Programma van AVG Verenigingen. BioModa heeft dit stappenplan op 25-04-2018 afgerond. Deze verklaring vindt u hier .

Wanneer verwerkt BioModa persoonsgegevens?
BioModa verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze verkregen zijn, namelijk het afhandelen van uw bestelling. Heeft u toestemming gegeven voor het ontvangen van akties en aanbiedingen per email? Dan gebruiken we uw email adres. Uw telefoonnummer gebruiken we uitsluitend voor service doeleinden; zo kunnen we u bellen wanneer uw adres onjuist blijkt, voor overleg over de artikelkeuze en/of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn het door u bestelde artikel.

Geeft BioModa gegevens door aan derden?
Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit niet noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
Dienstverlenende bedrijven die voor BioModa werken (zoals bijvoorbeeld voor het verzenden van uw bestelling) ontvangen wel persoonsgegevens. Maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie anders te gebruiken dan waarvoor ze verstrekt zijn; zij mogen deze uitsluitend gebruiken om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Wat is een verwerkersovereenkomst?
Wanneer BioModa leveranciers gebruikt voor het uitvoeren van diensten die de uitvoering van de overeenkomst (zoals het verzenden van uw bestelling) als doel hebben, moeten deze met een overeenkomst zijn geregeld. Meestal wordt dit in een zogenaamde "verwerkersovereenkomst" geregeld.

Welke persoonsgegevens zijn betrokken bij de verwerking door BioModa?
De persoonsgegevens die wij gebruiken vallen onder de categorie "Klant of leverancier". Wij gebruiken dan de volgende persoonsgegevens: Naam, Adres, Woonplaats, (Land) Telefoon, e-mailadres

Grondslag/doel: Opdracht of contract; in dit geval uw bestelling
Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering.
Verwerkt door: Afdeling administratie, afdeling verkoop en afdeling inkoop.

Wie hebben er bij BioModa toegang tot de persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk wanneer de werknemer van BioModa beschikt over de juiste inlog gegevens.

Maakt BioModa gebruik van encryptie?
De website van BioModa is beveiligd met encryptie op basis van SSL (https aanduiding in het internet adres).

Wat zijn subverwerkers?
Subverwerkers zijn externe leveranciers die BioModa inschakelt om te assisteren bij de uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan KPN voor hosting/internet diensten, of PostNL voor het bezorgen van uw bestelling.

Maakt BioModa gebruik van subverwerkers?
Ja. BioModa maakt gebruik van subverwerkers voor de hosting van de website en de bezorging van de bestellingen.

Welke bewaartermijn geldt er voor mijn persoonsgegevens?
Voor sommige gegevens geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst ons verplicht om gegevens een bepaalde periode te bewaren.

Tot zover een beknopte uitleg over de AVG, onze volledige AVG verklaring vindt u door hier te klikken .

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer/device. Wij gebruiken functionele cookies voor het bijhouden van de inhoud van uw winkelwagen en uw verlanglijstje. Daarnaast gebruiken wij cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen, dat u tijdens het browsen, geen cookies ontvangt.

Wij informeren u dat BioModa Google Analytics-cookies gebruikt en;
- een bewerkersovereenkomst heeft gesloten;
- gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
- 'gegevens delen' heeft uitgezet;
- geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Remarketing: voor remarketing (het op andere webpagina's dan de onze tonen van artikelen die u bij ons bekeken heeft) gebruiken we Google en Facebook. Deze partijen plaatsen een cookie op uw computer/device.

Voor vragen, toelichting of het verzoek tot inzage/verwijderen van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Laatst bijgewerkt op: 17-07-2018

Toegevoegd aan vergelijk